Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte

Prezentare Video 1 Video 2 Video 3 Video 4

ADMINISTRAȚIA FACULTĂȚII


SCURT ISTORIC

 

 

 

Despre facultate pe 

 

 

Decan

LORA CIOBANU

conferențiar universitar, doctor

Telefon 0-231-52-358

E-mail: ciobanu.lora@usarb.md

 

Prodecan

ALIONA BRIȚCHI

lector universitar, doctor

Telefon 0-231-52-366

E-mail:

alionabritchi@mail.ru

Prodecan

DANIELA CAZACU

lector universitar

Telefon 0-231-52378

E-mail:

daniela_perjari@mail.ru

Prodecan

VIORICA  CRIȘCIUC

conferențiar universitar, doctor

Telefon 0-231-52-479

E-mail:

vioricacrisciuc@gmail.com

DATE DE CONTACT

str. Puşkin, 38, mun. Bălţi, MD 3100

Corpul de studii VI     telefon (0231) 52 358