Arhiva (2013-2014)

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională consacrată aniversării a 60 de ani ai Decanului FŞEPA

În data de 5 iunie 2014, la Academia de Ştiinţe a Moldovei, membrii catedrei de psihologie au participat la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională consacrată aniversării a 60 de ani ai decanului Ion Gagim. Această conferinţă a contribuit la punerea în valoare a contribuţiei profesorului universitar, doctorului habilitat la patrimoniul cultural şi ştiinţific. Ariile tematice ale comunicărilor - Filosofia muzicii, Psihologia muzicii, Pedagogia muzicii, Muzicologia - reprezentă direcţiile pe care-şi desfăşoară activitatea ştiinţifică, profesorală, culturală şi educaţională decanul Ion Gagim.

Am rămas pătrunşi de comunicările autorilor de peste hotare dar şi a autorilor din ţară care rezonau idei ştiinţifice ale savantului. Experimentînd diferite stări de muzică, acestea ne comunicau cu un sens diferit de pînă acum. Şi cum spune savantul:

"... Există trăire psihologică, adică sentimentalistă, şi există trăire propriu-muzicală, vibraţional-cosmic-existenţială. Să facem diferenţa!"

"Muzica este un mare Aforism. Ce au ele în comun? Atît melodia, cît şi aforismul, zic: Nu te uita la mine, uită-te dincolo de mine - acolo e esenţa, eu sînt doar poarta de intrare."

Catedra de psihologie își exprimă stima şi admiraţia faţă de poziţia filosofică, psihologică, pedagogică a savantului pentru muzică. Aceasta denotă o voinţă puternică, dragoste de viaţă, de profesie şi deosebite calităţi sufleteşti.

„Stimate domnule Decan,

Vă dorim să aveţi parte de acea "căutare" plină de iubire şi armonie "...acasă - cu mintea, cu trăirile şi cu toate preocupările interioare pentru al simţi pe Dumnezeu prezent". Fie ca pacea şi înţelegerea să domine mereu în marea familie a facultăţii noastre!”

Vezi şi alte poze AICI

,,Hai cu noi în Europa!”

În data de 20 mai 2014, în incinta Universităţii de stat ,,Alecu Russo,,  Specialitatea Psihologie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţie Psihologie şi Arte, a fost organizat un flash-mob cu tematica ,,Integrarea europeană”. Participanţii au fost studenţii anului I şi II, responsabili fiind Andronic Diana(gr.PS22Z); Bogdan Alina (gr.PS21Z); Luchianiuc Tatiana (gr.PS21Z); ghidaţi de curatorii: lect.univ. Inga Baciu; drd.lect.univ. Maria Corcevoi; lect. univ. Natalia Guţu; lect.univ. Lilia Nacai.

La finalul flashmob-ului au fost repartizate pliante care aveau ca scop informarea studenţilor despre actele necesare pentru a trece frontiera şi întrebări ce pot fi adresate de către Poliţia de Frontieră. La fel au fost oferite steguleţe cu următorul îndemn: ,,Hai cu noi în Europa!”. Publicul a fost receptiv, formînd împreună cu organizatorii hora unirii.

Vezi si alte poze: clic AICI

Vezi video flashmob-ului: Clic Aici

Vezi video la hora: Clic Aici

Susţinerea preventivă a tezelor de master

În data de 17.05.2014 a avut loc susţinerea preventivă a tezelor de master la specializările:

  • Consilierea psihologică în instituţii şi organizaţii
  • Psihologia Judiciară

Moderatorii specializării Consilierea psihologică în instituţii şi organizaţii au fost:

  1. A. Bolboceanu, dr hab., profesor
  2. S. Briceag, dr.,conf.univ.
  3. L. Nacai, lector univ.

Moderatorii specializării Psihologia Judiciară au fost:

  1. V. Priţcan,dr.conf.univ.
  2. I. Baciu, lector univ.
  3. V. Garbuz, lector univ.

La final, masteranzii au mai primit un şir de sugestii cu privire la conţinutul lucrării şi au fost acceptaţi către susţinerea finală a tezei de master, pentru care îi felicităm. Vezi si alte poze: clic AICI

Colocviul Ştiințific INTERUNIVERSITARIA

Pe data de 16 mai 2014 în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi a avut loc Colocviul Ştiinţific Studenţesc INTERUNIVERSITARIA (Ediţia a X-a). În cadrul acestui colocviu studenții au fost repartizați în mai multe secțiuni. Secțiunea Psihologie a fost moderată de către studentele anului II, Dabija Natalia din grupa PS21Z si Rusu Carolina din grupa PS22Z. Cu un cuvînt de început și încurajare pentru stundenți a venit doamna șefa de catedră dr., conf., univ. Silvia Briceag. În cadrul activității științifice și-au expus lucrările 14 studenți, dintre care 12 studenți de la ciclu I și 2 studenți de la ciclu II. Lucrările au fost apreciate și jurizate de doamna lect.univ. Guțu Natalia și doamna lect.univ. Nacai Lilia. Tematicile lucrărilor au trezit interes atît juriului cît și participanților. În special lucrarea ,,Cum să te tratezi cu un basm’’ prezentată de studentele anului II Dolință Elena și Dabija Natalia, coordonator științific drd., lect.univ. Maria Corcevoi, a provocat interes publicului, pe baza căreia sa pornit o discuție aprinsă vis-a-vis de tehnica dată. Stundenții anului I au dat dovadă de curaj, manifestîndu-și și ei forțele științifice în rîndul colegilor mai mari. La un pas de încadrare în cîmpul profesional, studenții anului III , au venit cu cercetări bine structurate, care au servit drept model studenților care vin să parcurgă această treaptă.

Loc I - Tatiana Vaiceacovscaia cu comunicarea,,Sistemul familial în urma migrației economice: structură supusă schimbării la nivel de adaptabilitate și coeziune,coord.șt.drd., lect.univ. Maria Corcevoi

Locul II - Diana Andronic, Alexandru Balan, Ana Botnaru, cu comunicarea ,,Stresul examinațional de la cunoaștere la prevenire, coord. șt. lect. univ. Inga Baciu

Locul III - Inna Semeniuc ,,Консультирование родителей и детей в период адаптаций к школе.’’ coord.,șt. dr., conf. univ. Silvia Briceag.


Colocviul Stiințific INTERUNIVERSITARIA (Ediţia a X-a) a oferit tuturor studenților marea posibilitate de a-și forma, perfecționa și întări calitățile profesionale,de a aduce științei noi cercetări și de a mări și mai mult spectrul cultural și științific al umanității.

Vezi aici participanţii şi comunicările acestora

Vezi si alte poze clic AICI

Zilele sănătății "Un om sănătos – o familie sănătoasă – o ţară sănătoasă"

 

Sănătatea este cel mai important element al vieţii care te face cu adevărat fericit!  VEZI AICI:

Șirul de activităţi dedicate Zilelor sănătăţii (07.04.14 - 11.04.14) care au avut ca scop de a promova un stil sănătos de viaţă!

Flashmob-ul pentru a promova modul de viaţă activ:

 

Organizatori:

Studenţii anului III de la Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, psihologie şi arte; Specialitatea Psihologie.

VEZI PRINTR-UN CLIC PROGRAMA

Coordonatori:

Dr., conf.univ. Briceag Silvia
Drd.,lect.univ. Cazacu Daniela

Vă îndemnăm să aveţi grijă de sănătatea Dvoastră!


Conferința Științifica a studenților „Cercetări, Realizări, Perspective” - ediția I-a în cadrul Facultății de Științe ale educației, psihologie și arte

La data de 4 aprilie 2014 în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, a avut loc prima ediție a Conferinței Științifice. La lucrările conferinței în domeniul Psihologie au participat 22 de studenți și 8 masteranzi. Tematica articolelor prezentate a demonstrat actualitatea problemelor pe plan psihosocial. Conferința a început cu comunicările în plen unde studenta grupei PS31Z, Ana CIORNEA, a prezentat comunicarea: Sănătatea – un element definitoriu al productivităţii în muncă; Conducător ştiinţific:  D. Cazacu, lect. univ., după care au urmat comunicările pe secțiuni.
Vezi comunicările:

Secţiunea N1: Viaţa modernă:  între sănătate psihică şi stres

Secţiunea N2: Dimensiuni psihologice ale familiei şi educaţiei în contexte sociale moderne

Secţiunea N3: Consilierea psihologică: probleme și perspective

Comitetul organizatoric Domeniul Psihologie:
Sivia BRICEAG, dr., conf. univ.
Inga BACIU, lect. univ.
Maria CORCEVOI, lect.univ.,
Vasile GARBUZ, lect. univ
Natalia DABIJA, gr, PS21Z

Cursuri de formare profesională continuă la specialitatea Psihologie

In baza ordinului nr.1167 din 14 decembrie 2013 al Ministerului Educației al RM, cu privire la aprobarea planurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice și de conducere pentru anul 2014, în temeiul art.54 al Legii învățămîntului și în scopul realizării activității de formare profesională continuă a cadrelor didactice și de conducere, a fost aprobat planul de formare profesională continuă la specialitatea Psihologie (pentru psihologi școlari). Termenul 10.02.14-01.03.14.

Secvențe:

Disciplina
Profesorul
Numărul de ore
Elemente de etică și deontologie profesională
N.Gutu, lector univ.
6 ore
Serviciu psihologic în școală
N.Gutu, lector univ
6 ore
Psihodiagnostic
V.Garbuz, drd., lector univ.
10 ore
Metode de calcul statistic în psihologie
M.Corcevoi, drd., lector univ.
10 ore
Psihocorijare
N.Canter, lector univ.
24 ore
Teorii și tehnici în consilierea psihologică
S.Briceag, dr., conf.univ
10 ore
Consiliere educațională
M.Corcevoi, drd., lector univ.
10 ore
Psihoprofilaxie
I.Baciu , lector univ.
10 ore
Sănătate organizaţională şi stil de viaţă
D.Cazacu, drd., lector univ.
10 ore
Conferințe de totalizare
Gheorghe Neagu, prorector pentru studii cu frecvența redusă și formare continuă

 

 

Conferinţa ştiinţifică „Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organizaţional”

În data de 20 decembrie 2013, în incinta Universităţii de Stat ”Alecu Russo”din Bălţi, sa desfăşurat Conferinţa care a semnificat un moment de vîrf în realizarea Proiectului “Cercetarea şi elaborarea mecanismelor de fortificare a sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organizaţionalsusţinut de Academia de Ştiinţe a Moldovei. Conferinţa a antrenat  savanţi, psihologi, medici, cadre didactice, asitenți sociali. Lucrările conferinţei s-au desfăşurat  după următorul program (vizualizează printr-un clic):

9. 30 -   10.00 Înregistrarea participanţilor

10. 00 - 11.00 Conferinţe de deschidere

11. 00 - 14.00 Prezentarea comunicărilor şi discutarea lor

14.10  - 14.30 Masa de prînz

14. 40 – 15. 00 Deschiderea solemnă a Centrului de Consiliere psihologică

15. 10 Workshop “ Spune adio stresului”

O nouă ediție a Zilelor Psihologiei la Facultatea de ştiinţe ale educaţiei, psihologie şi arte

Ediția a IV (pentru detalii vizualizează fiecare activitate printr-un clic)
LUNI 18.11.13
9.20
FSEPA
Bl.6
-Flash mob Lansarea Zilelor Psihologiei
-Retrospectiva ediţiilor precedente a Zilelor psihologiei
-Concurs  “Scrisoare către suflet”
LUNI 18.11.13
14.10
FSEPA Sala fest.
646
-Teatru social   « Acţionează în scenă pentru securitate în viaţă »
-Atelier  «Basm terapeutic»
MARŢI
19.11.13
14.10
FSREM
381
Atelier «Optimismul calea spre succes»
MARŢI
19.11.13
14.10
FDSS
553
Atelier «Implică-te activ în viaţa ta!»
MARŢI
19.11.13
14.10
FDSS
625
Atelier «Povestea vieţii»
MIERCURI 20.11.13
12.40
FL
Sala fest.
Bl 6
Psihologia în 50 de cuvinte
Brain-ring
MIERCURI 20.11.13
11.10
FL
352
Atelier «Cîştigă prin creativitate»
JOI
21.11.13
12.40
FL
453
Atelier «Autodeterminarea vocaţională »
JOI 21.11.13
14.10
BIBLIOTECA
ȘTIINȚIFICĂ
USARB
Sala de conf.
Masă rotundă « Experienţe de succes în domeniul fortificării sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului ocupaţional»
VINERI
22.11.13
12.30
FSEPA
Bl.6
Activităţi de totalizare a Zilelor Psihologiei«Retrospectiva Zilelor psihologiei  ediţia IV »
Comitetul de organizare : S.Briceag, V.Garbuz, M.Corcevoi

Săptămîna Familiei şi a Copilului în municipiul Bălţi cu implicarea Facultăţii de Psihologie şi Asistenţă socială


Activitatea                                    (pentru detalii vizualizează fiecare activitate, printr-un clic):
Perioada
Activităţi de deschidere a Săptămânii Familiei şi a Copilului:
Expoziţia  ziarelor de perete, cu genericul “Familia Azi – Între Tradiție si Modernitate”,„Zîmbetul copiilor”; Prezentare  Power Point cu mesajul: ”O societate  cu şi pentru copii”,“Familia Azi – Între Tradiție si Modernitate”,“O familie sănătoasă într-o societate sănătoasă”
27 mai 2013
Ora 7,45
Ora 9,20
Ora 11,00
Colectarea de fonduri cu genericul "Nu dispreţui lucrurile mici- o lumînare poate face oricînd ceea ce nu poate face soarele niciodată: să lumineze în întuneric".
Expoziţie de carte în incinta BŞU, sala de lectura Nr. 3
27 mai-
1 iunie 2013
27 mai- 30 mai 2013
Prezentare PowerPoint cu mesajul: Ştiaţi …”
BrainRing (AS21 Şi AS22) , cu genericul Unele lucruri probabil se schimbă, dar noi începem şi sfârşim cu familia.” Anthony Brandt
28 mai 2013
Ora 9,20
Ora 11,10
Promovarea activităţilor cultural distractive cu copiii cu genericul Leagănul copilăriei or. Bălţi.
Panou informativ  “Enciclopedia familiei”
29 mai 2012
Ora 11.00
Ora 16.00
Atelier psihologic: Familiavaloare eternă
Promovarea activităţilor cultural distractive cu copiii din familii aflate în situaţie de risc şi/sau dificultate  ,,Fii membru al familiei noastre cel puţin pentru o zi!”
30 mai
12,40-14,30
Ora 15.00
Ora 15.30
Ora 17.00
Totalurile activităţilor realizate în cadrul Săptămânii Familiei şi a Copilului
31 mai 2013
Ora 9.20

Formarea viitorilor psihologi în cadrul Universităţilor de pe 2 continente

În data de 17 mai, 2013 a avut loc o masă rotundă cu genericul SUDII DE MASTERAT: EXPERIENŢE DE PE DOUĂ CONTINENTE. La acest eveniment au participat masteranzii facultății PAS cît și  masteranzii din USA, Lipscomb University, Tennessee: Mallory Corwin, Amanda Ellingsen, Kevin Coll, Elena Zemmel. Participanţii au avut posibilitatea să-şi împărtăşească experiențele, opiniile, viziunile privind formarea viitorilor psihologi de aici și de acolo.

Agenda:

12.00-12.30 Prin spaţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB
12.30-12.40 Înregistrarea  participanţilor
12.40-12.50 Prezentarea participanţilor şi a expectanţelor
12.50-13.20
Dimensiuni prioritare în formarea viitorilor psihologi în cadrul Universităţilor de pe 2 continente
13.20-13.40
Activităţi adiacente procesului de formare a psihologilor: activităţi de voluntariat, oportunităţi de practicare a profesiei
13.40-14.00
Stabilirea unui parteneriat durabil în domeniul pregătirii viitorilor specialişti în domeniul psihologiei
14.00-14.10
Biblioteca Universitară Bălţeană în Sprijinul Specialiştilor din domeniul Psihologiei: prezentare selectivă a resurselor info-documentare tipărite şi electronice
14.00-14.30
Totalizarea  şi evaluarea activităţii: întrebări, discuţii

Zilele Sănătății la Facultatea de psihologie și asistență socială

Facultatea de psihologie și asistență socială are mai multe tradiții, una din ele fiind demonstrarea competențelor formate în cadrul cursurilor universitare cum ar fi Stresul din perspectiva psihologică, psihologia sănătății. Iată și anul acesta studenții de la specialitatea Psihologie au consolidat tradiția prin deschiderea Zilelor sănătății (Cursul universitar Psihologia sănătății, titulari de curs dr.conf., univ Silvia Briceag si asistent univ. Daniela Cazacu). Pe lîngă obiectivul major de a demostra competențele formate în cadrul cursului studenții au realizat și altele foarte importante cum ar fi: promovarea unui stil de viață psihică sănătoasa, profilaxia dependențelor ș.a. (Accesează pe //activitate// ca sa vizualizezi poze)

Data/ ora
Activitatea
Locul desfăşurării
Responsabili:
02.04.13
09:20
Deschiderea oficială a zilelor sănătăţii
In faţa Bl. 6
Moisei Inga, Rosu Cristina, Livontieva Svetlana, Svet Ana, Inesa Ivanova, Ghiletchi Mariana, Prima Iulia, Berezinscaia Olga, Filip Elena, Claicneht Aurina
În  fiecare pauză
Repartizarea Emblemelor invitatiilor in forma de mar
Teritoriul USB
Todiras Diana, Doschinescu Diana, Popsoi Elena, Codritchi Alina, Morosan Marcel
În  fiecare pauză
Prezentări Power Point şi filmuleţe
Bl. 6; Et. I în hol
Bacal Denis, Matei Ion
12:40
Flash-mob „Mişcarea este viaţă”
Piaţa „Vasile Alexandri”
Mișcările. Muzica: Rogac M., Jitneac M. Participanții: gr PS31,32. Organizare, boxe, lumina: Zatușevschi Ana, Bacal D
03.04.13
11:10
Dezbateri publice „ E la modă să fii sănătos?
Biblioteca, sala de conferinţe
Zatusevschi Ana, Alina Botova
12:40
Teatru social „ Eşti informat-eşti protejat!”
Biblioteca, sala de conferinţe
Caleniuc Olga, Rosu Cristina, Zaiat Olga, Macari Tatiana, Jitari Irina, Ropot Ecaterina, Citac Rodion
În  fiecare pauză
Fotosesie  „ Gîndeste sănătos!”
In faţa blocurilor de studii
Jitneac Maria-fotograf, Rogac Maria- Mesaj(„NU Fumez....”)
04.04.13
Concurs de slogane și desene
In cadrul atelierului „ Vrei sa fii sănătos?”
Popsoi Elena
9:20
Boxa antistres
Bl . 6; et. 1 în hol
Zaiat Olga,Rosu Cristina, Moisei Inga, Citac Radu, Filip Elena
11:10
Atelier „ Vrei sa fii sănătos?”
Bl . 6; et. 2, sala 646
Jitari Irina, Botova Alina,Donici Dragalina
05.04.13
În fiecare pauză
Lasa un mesaj: „Ce este sănătatea?”
Blocurile de studii
Macari T, Berezinskaia O, Prima I, Gaitur N, Claihnet A, Virtosu T, Todiras D.
12:40
Cafeneaua sănătăţii
Bl . 6; et. 2, sala 646
Popsoi E, Cernei T, Doschinescu, Jitneac M, Cazacu A. Aranjament hol bl 6- Donici, Virtosu T, Ursu, Todiras D.

Spectacolul omagial ”Sărut Femeie Mîna Ta„

În data de 7 martie s-a desfășurat un concert de zile mari, dedicat celei mari frumoase și divine creaturi , cu genericul ”Sărut Femeie Mîna Ta”, la care au participat mai mulți studenți ai Facultății de Psihologie și Asistență Socială și invitatele speciale, mult stimatele profesoare.

Pentru detalii vezi aici

vezi știrea și pe facebook  aici