premianții

Secţiunea N1 Familia în contextul provocărilor lumii contemporane”

LOC 1:

Elena DOLINŢĂ, PS31Z-„ Strategii de consiliere a familiilor marcate de migraţia economică” – coordonator: Maria Corceavoi, lect.univ.

Tatiana LUCHIANIUC, PS31Z- „Reprezentări sociale despre familie la tineri” - coordonator: Daniela Cazacu, lect.univ.

LOC 2:

Alina BOGDAN, PS31Z- „Reprezentări sociale despre familie la vîrsta a treia”- coordonator: Daniela Cazacu, lect.univ.

LOC 3:

Natalia DABIJA, PS31Z-“Evaluarea instabilităţii maritale a familiilor marcate de migraţia economică”- coordonator: Maria Corceavoi, lect.univ.


Secţiunea N2 „Intervenție psihologică în contextul educational”

LOC 1:

Diana ANDRONIC, PS31Z-„ Imaginea de sine la adolescenţii instituţionalizaţi, comparativ cu adolescenţii neinstituţionalizaţi” coordonator: Luminiţa Secrieru, lect.superior, dr.

Carolina RUSU, PS31Z-„Dezvoltarea competenţelor comunicative prin antrenament psihologic la studenţii viitorii jurişti” - coordonator:Natalia Guţu, lect.univ.

LOC 2:

Doina PALAMARCIUC, PS31Z-„Psihoprofilaxia nevrotizării elevilor în procesul de instruire” – coordonator: Natalia Guţu, lect.univ.

LOC 3:

Ana BOTNARI, PS31Z-„ Factori ai toleranţei faţă de darea de mită” coordonator: Luminiţa Secrieru, lect.superior, dr.

Secţiunea N3 (ciclul II) Paradigmele asistenței psihologice la etapa contemporană

LOC 1:

Mariana GLIJIN, CP21M- „Consiliere raţional –emotivă în caz de divorţ” - coordonator:Silvia Briceag, conf.univ.dr.

LOC 2:

Olga BEREZINSCAIA, CP21M- „Consiliere psihologică a persoanelor de vîrsta a treia (sentimentul singurătăţii)- coordonator:Silvia Briceag, conf.univ.dr.

Maria ŢÎGULEA, CP21M- Психологическое консультирование по проблемам переживания расставания с партнером”-coordonator: Silvia Briceag, conf.univ.dr.

LOC 3:

Tatiana LUNGU, PJ21M- „Specificul conlucrării intersectoriale în asistenţa copilului abuzat” - coordonator Valentina Priţcan, conf.univ.dr. 

 

Catedra de Psihologie aduce sincere Felicitari Premianților cît și Coordonatorilor acestora!

Mult succes la Colocviul Ştiinţific Studenţesc INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XI-a