Atelier «Implică-te activ în viaţa ta !»

Atelier «Implică-te activ în viaţa ta !»

Agenda
1410-1420
Cuvânt de salut. Deschiderea atelierului.
lect. univ., I.Baciu
Ceban Ana
Rotari Valentina
1420– 1430
Implicarea activă – cheia succesului!!!
Ceban Ana
Rotari Valentina
14 30 - 1455
Tehnica de management a timpului ABCDE: „Stabilim priorităti”
Rotari Valentina Ceban Ana
1455- 1510
Tehnica: O carămidă pentru viitorul tău!!!
Rotari Valentina
1410- 1520
Evaluarea atelierului
Ceban Ana
1520– 1530
Debrifarea atelierului. Consultaţii individuale.
lect. univ., I.Baciu
Ceban Ana
Rotari Valentina