Cadre didactice


Tatiana ȘOVA, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, șef catedră ȘE CV

Titular la disciplinele: Pedagogie. Practica de inițiere; Dezvoltarea carierei; Dirigenția; Managementul activităților extracurriculare; Gestionarea resurselor umane în școli; Managementul proiectelor; Evaluarea în învățămînt; Managementul unităților de învățămînt; Managementul resurselor umane

Publicații vezi aici

 

Lora CIOBANU, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, decan FȘEPA CV

Titular la disciplinele: Metodica dezvoltării vorbirii; Metodica predării obiectului Științe; Bazele antreprenoriatului; Standarde educaționale; Managementul educațional; Bazele antreprenoriatului și educația economică a elevilor mici; Strategii de stimulare a comunicării la vârsta timpurie; Strategii de cunoaștere și înțelegere a lumii

Publicații vezi aici

 


Aliona BRIȚCHI, doctor în pedagogie, lector universitar, prodecan FȘEPA CV

Titular la disciplinele: Metodica dezvoltării vorbirii; Didactica formării abilităților practice; Didactica educației fizice; Didactica educației plastice; Învățămînt simultan; Strategii de stimulare a comunicării

Publicații vezi aici

 


Maria PERETEATCU, doctor în pedagogie, conferențiar universitar CV

Titular la disciplinele: Managementul resurselor umane; Educație și informare parentale; Evaluarea în învățămînt; Educația incluzivă; Managementul educației incluzive; Tehnologii didactice inclusive; Tehnologii educaționale moderne; Dezvoltarea matematică a preșcolarilor; Dezvoltarea școlii incluzive; Managementul comunicării

Publicații vezi aici

 


Nina SACALIUC, doctor în pedagogie, conferențiar universitar CV

Titular la disciplinele: Puericultura și igiena copilului; Educație pentru sănătate; Bazele educației timpurii; Managementul activităților extracurriculare; Managementul activităților extracurriculare; Bazele puericulturii și igiena copilului; Învățămînt preșcolar inovațional; Pedagogia preșcolară; Practica pedagogic; Andragogia; Dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarilor; Activitatea științifico-metodică în unitățile de învățămînt

Publicații vezi aici

 


Larisa ZORILO, doctor în pedagogie, conferențiar universitar CV

Titular la disciplinele: Educația incluzivă; Rezistența educației; Pedagogia. Practica de inițiere; Educația incluzivă; Evaluarea în învățămînt; Metodica și etica cercetării; Managementul organizației; Managementul educației inclusive; Managementul educațional

Publicații vezi aici

 


Tatiana COTÎLEVSCAIA, doctor în pedagogie, conferențiar universitar CV

Titular la disciplinele: Metodica dezvoltării vorbirii; Managementul activităților teatrale; Dirigenția; Istoria pedagogiei; Metodica științelor naturii la preșcolari; Metodica științelor naturii la primari; Andragogia

Publicații vezi aici

 


Ilie NASU, doctor în pedagogie, conferențiar universitar CV

Titular la disciplinele: Istoria pedagogiei; Etnopedagogia; Dirigenția; Management organizațional; Management educațional; Managementul calității în învățămînt

Publicații vezi aici

 


Ludmila COTOS, doctor în pedagogie, lector universitar CV

Titular la disciplinele: Inițiere în cariera pedagogică; Matematica distractivă pentru preșcolari; Educație și informare parentală; Strategii de stimulare a abilitărilor matematice; Valențele formative ale jocului pentru preșcolari; Managementul resurselor umane

Publicații vezi aici

 


Angela BEJAN, lector universitar CV

Titular la disciplinele: Rezistența a educație; Didactica educației plastice; Managementul activităților teatrale; Managementul situațiilor de risc; Standarde educaționale; Metodica științelor naturii la preșcolari; Educația ecologică a preșcolarilor

Publicații vezi aici

 


Eugenia FOCA, lector universitar CV

Titular la disciplinele: Inițierea în cariera pedagogică; Pedagogie. Practica de inițiere; Educația pentru sănătate; Art-pedagogia în activitatea profesională; Managementul activităților extracurriculare; Dirigenția; Etica și deontologia pedagogului; Etica profesională; Etica și deontologia pedagogică

Publicații vezi aici

 


Tatiana GÎNJU, lector universitar CV

Titular la disciplinele: Didactica generală; Educația parentală; Pedagogia familiei; Didactica educației moral-spirituale; Educație și informare parentală; Istoria pedagogiei; Pedagogia preșcolară; bazele antreprenoriatului

Publicații vezi aici

 


Veronica RUSOV, asistent universitar CV

Titular la disciplinele: Educația incluzivă; Cercetarea pedagogică; Rezistența la educație; Managementul organizației; Tehnologii didactice incluzive; Metodica și etica cercetării; Tehnologii educaționale moderne; Strategii didactice interactive

Publicații vezi aici


 


Tatiana PANCO, lector universitar; prodecan FȘEPA CV

Titular la disciplinele: Etnopedagogia; Metodica predării obiectului Științe în clasele primare; Pedagogia. Practica de inițiere; Educația incluzivă; Evaluarea în învățămînt; Dezvoltarea carierei; Managementul educației incluzive

Publicații vezi aici

 


Aurelia BEȚIVU, asistent universitar CV

Titular la disciplinele: Strategii didactice interactive; Educația axiologică; Învățarea autonomă și autoreglată; Pedagogia. Practica de inițiere; Design educațional

Publicații vezi aici

Prin cumul la Catedra de  științe ale educației activează următoarele cadre didactice:

  • Zolotariov Elena, doctor în pedagogie, conferențiar universitar
  • Rotaru Andrei, lector universitar
  • Postolachi Iulia, asistent universitar
  • Guțalov Lilia, doctor în pedagogie, asistent universitar
  • Stratan Nadejda, grad didactic superior, asistent universitar
  • Hmelevscaia Svetlana, asistent universitar
  • Putină Dorina, asistent universitar