Grafice

Orarul sesiunii de vară, licență 2017- 2018

Orarul sesiunii de vară, master 2017- 2018

Graficul de înregistrare și eliberare a diplomelor absolvenților (ciclul I - licența, ciclul II - master 120 credite), promoția 2018

Orarul susținerii finale a tezelor de licență pentru anul universitar 2017-2018

Orarul susținerii finale a tezelor de master de 120 de credite pentru anul universitar 2017-2018

 

Susținerea prealabilă a tezelor de licență pentru anul universitar 2017-2018

Susținerea prealabilă a tezelor de master de 120 de credite pentru anul universitar 2017-2018

Graficul eliberării diplomelor de master 90 credite 2018

Graficul prezentării listelor absolvenților cu date pentru diplome

Orarul sesiunii de iarnă, licență 2017- 2018

Orarul sesiunii de iarnă, master 2017- 2018

Orarul susținerii finale a tezelor de master pentru anul universitar 2017-2018 (programe de studii de 90 de credite ECTS)

Orarul susținerii prealabile a tezelor de master pentru anul universitar 2017-2018 (programe de studii de 90 de credite ECTS)

Graficul stagiilor de practica pentru anul universitar 2017-2018, ciclul I,  licență, ciclul II, master

Programul procesului de învățămînt pentru anul universitar 2017-2018, ciclul I, II și III

Graficul procesului de studii la secția învățământ cu frecvența redusă anul universitar 2017-2018