Ofertă academică

Ciclul I – studii superioare de licență

Studii cu frecvenţa

Pedagogie în învăţămîntul primar şi Pedagogie preşcolară - 4 ani (240 ECTS)

Pedagogie în învăţămîntul primar şi Limba engleza - 4 ani (240 ECTS)

Psihologie - 3 ani (180 ECTS)

Muzica - 3 ani (180 ECTS)

Studii cu frecvenţa redusă

Pedagogie în învăţămîntul primar şi Pedagogie preşcolară - 5 ani (240 ECTS)

Pedagogie în învăţămîntul primar- 4 ani (180 ECTS)

Pedagogie - 4 ani (180 ECTS)

Muzica - 4 ani (240 ECTS)

Ciclul II – studii superioare de masterat

Management educaţional - 1,5 ani (90 ECTS) / 2 ani (120 ECTS)

Managementul educaţiei incluzive - 1,5 ani (90 ECTS) / 2 ani (120 ECTS)

Managementul educaţiei timpurii - 1,5 ani (90 ECTS) / 2 ani (120 ECTS)

Consiliere în instituţii şi organizaţii – 2 ani (120 ECTS)

Didactica disciplinelor muzicale – 2 ani (120 ECTS)

Psihologie judiciară – 2 ani (120 ECTS)