COLLOQUIA PROFESSORUM

Ceea ce a urmat:

Secţiunea Perspective asupra structurii şi dinamicii personalităţii, avînd ca moderator Dr., conf. univ., şefa Catedrei de  psihologie şi asistenţă socială Silvia BRICEAG şi secretar drd., lect. univ. Nicoletta CANŢER, a făcut bilanţul realizărilor ştiinţifice, bucurandu-se de o numeroasa participare (peste 50 de participanţi, 20 de comunicări ştiinţifice). Vezi agenda

Doamna Doctor, conf. univ., Silvia Briceag a deschis lucrul pe secţiune,  prezentînd scopul acestui eveniment cît şi momentele organizatorice. A urmat prima comunicare şi un bun start  al lucrărilor ştiinţifice.

În acelaş spirit au urmat şi celelalte comunicări:

Astfel încît publicul rămînea tot mai captivat de elementele de noutate aduse de cadrele didactice în rol de cercetători.

În loc de concluzii vom reflecta reacţiile masteranzilor şi a studenţilor: ”O zi minunată, plină de încărcătura unor manifestări de înaltă ţinută ştiinţifică, cu foarte multe cercetări de un real folos pentru noi, care suntem în prag de cercetare".

La finele conferinţei.

Domniile lor sunt cei care îşi iubesc meseria!