Activităţi de deschidere


Locul desfăşurării
Responsabili
Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială, holul blocului 6
Natalia Guţu, lect. univ.,
Lilia Nacai, lect. univ.,
Cristina Crudu,  lect. univ.,
Studenţii grupelor academic AS21, AS22, AS11