Expoziţie de carte

 

Locul desfăşurării
Responsabili
BŞU
Elene Harconiţă,  directorul Bibliotecii  Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi