Zilele Psihologiei

Luni_ Marţi     Miercuri     Joi     Vineri
1. Zeci de studenţi şi-au dat mîinile în pauze, pentru a realiza un flash-mob ce a avut ca scop lansarea campaniei  la nivelul Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, manifestare prilejuită de celebrarea a III-a ediţie a Zilelor Psihologiei.

2. Am dat start concursului de fotografii cu genericul Surprinde tema: Necesitatea societăţii în serviciile psihologice.

Responsabili: Silvia Briceag, dr., conf. Univ.; Nicoletta Canţer, lect. univ.; Maria Lazo, lect. univ.

Expoziţia cu  vaste tematici  a fost vizualizată de studenţii universităţii, în urma postării acesteia la intrările  în blocurile de studii.

Concursul a finisat prin evidenţierea celor mai reuşite fotografii (la vot au avut acces toţi doritorii).

3. De asemenea, pe parcursul săptămînii a activat „Panoul psihologic  viu”.  Zilnic, studenţii au avut posibilitatea de a adresa întrebări şi de a primi garantat şi absolut gratuit informaţii despre subiectul interesat sau anumite recomandări pentru situaţiile dificile cu care se confruntă. Mai mult ca atît  pentru fiece zi a fost selectată o tematică generală în baza solicitărilor studenţilor (Comunicarea eficientă, Fercirea, Zîmbetul, Paşii spre succes, etc). Oformarea panoului a fost realizată de către studenţii grupei PS21Z, ghidaţi de lector universitar Inga Baciu şi asistent univ., Catalina Ciorici.

4. Primul atelier  cu genericul ,,Dezvoltare personală” a fost ghidat de  drd., as. univ. Cazacu Daniela, dr., conf. univ. Silvia Briceag. .Organizatori: 9 studenţiai anul III , specialitatea psihologie ai Facultăţii  de psihologie şi asistenţă socială.

Publicul: studenţii Facultăţii  de psihologie şi asistenţă socială. şi studenţii facultăţii de Drept Scopul atelierului a fost: Promovarea stimei de sine ca o componentă de o mare valoare în dezvoltarea personală.

Activităţile:

Intercunoaşterea- „Ecusoane colorate- Culoarea şi viaţa dvs” ( realizat de: Popşoi Elena şi Cernei Tatiana- studente anul III Facultatea de Psihologie şi As. socială).

Prezentare power point cu tema: „Stima de sine şi componentele ei”( realizat de: Jitari Irina şi Caleniuc Olga- studente anul III Facultatea de Psihologie şi As. socială.

Psihodiagnostic- realizarea şi interpretarea psihologică a testului de identificare a nivelului stimei de sine Rosenberg; Repartizarea materialelor sub forma de buclet informaţional cu tema:”Stima de sine” (realizat de Lungu Tatiana student anul III Facultatea de Psihologie şi As. socială.)

Exerciţii de dezvoltare şi menţinere a stimei de sine (realizat de Citac Rodion şi Bacal Denis studenţi anul III Facultatea de Psihologie şi As. socială).

Dezvoltarea stimei de sine prin joc (realizat de Olii Veronica şi Ţîgulea Maria studente anul III Facultatea de Psihologie şi As. socială).

Repartizarea bucletelor informative (realizat de Olii Veronica şi Ţîgulea Maria studente anul III Facultatea de Psihologie şi As. Socială.

 

 

La finele atelierului studenţii au fost rugaţi să facă o evaluare confidenţială a activităţii realizate. Mai jos puteţi da citire cîtorva exprimări a studenţilor participanţi:

„Am învăţat lucruri noi care îmi vor fi de folos pe viitor. Aş mai dori astfel de activităţi”

„A fost foarte bine şi aş vrea mai des să se promoveze astfel de activităţi”

„A fost extraordinar, ar fi bine să se promoveze aşa activităţi în continuare”

„A fost extraordinar şi a fost foarte util. Aş dori să se facă în fiecare săptămînă astfel de ateliere”

„Atelierul de astăzi a fost foarte interesant,mi-a lăsat numai emoţii pozitive. Bravo!”

Atelierul s-a încheiat prin înmînarea certificatelor de participare.

Luni __Marţi_ Miercuri     Joi     Vineri

  1. Studenţii au vizionat  filmul documentar „The secret” pe marginea căruia au fost lansate  discuţii.

Responsabili de această activitate au fost:

Silvia Briceag, dr., conf. Univ.; Nicoletta Canţer, lect. univ.; Maria Lazo, lect. univ.

De ce anume acest film?

…ai multe de învăţat de acolo. Este despre legea atracţiei... dacă gîndeşti pozitiv, atunci lucruri pozitive vin spre tine, iar dacă gîndeşti negativ, atunci nu faci altceva decît să atragi mai multă negativitate asupra ta. În general este despre faptul că atunci cînd îţi propui ceva, să crezi cu toată fiinţa ta în acel lucru şi atunci se va întîmpla, pentru că nimeni şi nimic nu-ţi poate sta în cale să-ţi îndeplineşti acel vis. Şi nu în ultimul rînd, să îndrăzneşti să visezi, şi să nu-ţi impui bariere, să nu te gîndeşti vreodata că tu nu vei putea face acel lucru.

Recomandăm filmul şi celor care au lipsit la această activitate.

2. În aceeaşi zi au fost promovate şedinţe de consiliere psihologica (gratuite). Consilierile au fost realizate de către lectorul univ. Lazo Maria şi asistentul univ. Cazacu Daniela în laboratorul de stres-control.

Luni     Marţi __Miercuri __Joi     Vineri

1. Workshopul „Asistenţa specializată în cazuri de devianţă comportamentală” – Coordonatori: Silvia Briceag, dr.,conf.univ., şefa Catedrei de psihologie şi asistenţă socială; Vasile Garbuz, drd., lector univ., prodecanul FPAS; Nicoleta Canţer, drd.,lector univ.; Maria Lazo, drd. lect. Univ. Vezi agenda

La workshop au participat 20 de psihologi din cadrul diferitor organizaţii şi istituţii de învăţămînt  din mun. Balti.

În final a fost propus: crearea platformei web în domeniul psihologiei
şi   organizarea cursurilor de perfecţionare  pentru psihologii şcolari.

2. În sala de lectură Nr.3 a fost vernisată expoziţia de carte cu genericul Univers psihologic.

Luni     Marţi     Miercuri __Joi __Vineri

1. Motto-ul atelierului Cunoaşteţi limitele a fost:  “Nu sunt responsabil de tot ce mi se întîmplă,   însă sunt responsabil de ce fac cu ce mi se întîmplă” Jacques Salome. Scopul atelierului a fost învăţarea unor tehnici de explorare a  propriei  persoane prin care să devină activi în a alege direcţia în viaţă.

14 studenţi (FLLS,FPAS) -participanţi la atelier au iniţiat aceşti paşi sub îndrumările lectorului universitar Maria Lazo.

 

Luni     Marţi     Miercuri     Joi __Vineri

1. Тренинг общения со студентами факультетов филологии, воспитания и искусства, провели студенты группы: 22PS Z Маричук Ира, Петришина Аня и Вакарова Наташа. В тренинге приняли участие 26 студентов. Программа тренинга включала следующие задачи: Знакомство; Развитие навыков эффективного общения; Развитие умений выражать свои чувства и понимать других; Формирование интереса к прикладным психологическим знаниям; Формирование доверия и сплочения.

Интерес вызвали все предложенные игры и упражнения:

  • «Паутинка»
  • «Охранники и беглецы»
  • «найди пару» и другие

Участники дали высокую оценку проводимому тренингу Выразили пожелания для дальнейших встреч.

2. Saptămîna a finisat cu un Diverstisment psihologic pregătit de grupa PS21Z. Activitatea a scos în evidenţă implicarea studenţilor şi cadrelor didactice în desfăurarea evenimentelor pe parcursul întregii săptîmîni, au fost facute totalurile concursului de fotografie Surprinde tema: Necesitatea societăţii in serviciile psihologice, de asemena a fost prezentat interviul realizat de studenţii grupei PS21Z (Grab Ana, Ciornea Ana) „Cine este psihologul?”. Activitatea a finisat cu înmînarea diplomelor de onoare celor mai bravi studenţi  precum şi împărtăşirea experienţelor, opiniilor cu privire la manifestarile ce au avut loc la facultate în perioada nominalizată.