Garbuz Vasile

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE ŞI METODICO-DIDACTICE

2000

  • Garbuz, Vasile. Voluntarii în apărarea Drepturilor Copilului // Plai bălţean.. - 2000. - 13 oct.

2006

  • Garbuz, Vasile. Activitatea de orientare profesională în cadrul serviciului psihologic şcolar // Aspecte psihosociale ale procesului educaţional : Materialele conf. int. (28-29 oct. 2005). – Chişinău, 2006. - P. 218-220.

2008

  • Managementul stresului ocupaţional în mediul educaţional : (suport teoretico-aplicativ pentru psihologi/cadre didactice) S. Briceag (coord.), V. Garbuz, N. Canţer,...; rec.: A. Bolboceanu, E. Zolotariov ; Acad. de Şt. a Rep. Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Lab. Stres-control. - Bălţi, 2008. - 290 p. - ISBN 978-9975-931-25-0.
  • Garbuz, Vasile. Curriculum la cursul universitar „Psihodiagnostic”. Specialitatea - Psihologie : anul universitar 2008-2009 / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Ped., Psihologie şi Asistenţă socială. - Bălţi, 2008. - 11 p. : tab., verso f. alb. - Bibliogr.: p. 8-9. - Biblioteca digitală - http://libruniv.usb.md/.
  • Garbuz, Vasile. Curriculum la cursul universitar „Psihologia vîrstelor” :  Specialitatea - Servicii de asistenţă socială : anul universitar 2007-2008 / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Ped., Psihologie şi Asistenţă socială. - Bălţi, 2008. - 10 p. : tab., verso f. alb. - Bibliogr.: p. 6-7. - Biblioteca digitală - http://libruniv.usb.md/
  • Garbuz, Vasile. Curriculum la cursul universitar „Psihosexologie”. Specialitatea - Psihologie : anul universitar 2008-2009 / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Ped., Psihologie ş Asistenţă socială. - Bălţi, 2009. - 11 p. : tab., verso f. alb. - Bibliogr.: p. 7. - Biblioteca digitală - http://libruniv.usb.md/.

2010

  • Briceag, Silvia. Calculatorul : prieten sau inamic? / Silvia Briceag, Vasile Garbuz // Rev. Tehnocopia. – 2010. – Nr 1(2). – P. 36-38.
  • Garbuz, V. Empatia, o calitate a personalităţii învăţătorului şi un factor al eficienţei învăţării elevului // Personalitatea integrală – un deziderat al educaţiei moderne: Conf. şt. intern., Chişinău, 29–30 oct . – Ch., 2010. – P. 85-86.

2011

  • Garbuz, Vasile. Ce stă la baza motivaţiei profesorului în exercitarea cu succes a atribuţiilor sale // Aspecte psihosociopedagogice ale procesului educaţional: tradiţii, valori, perspective : Materialele conf. şt.-practice intern. consacrată jubileului de 50 de ani de la fondarea Fac. de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă socială, Bălţi, 27 mai 2011. - Bălţi. - 2011. - P. 166-168.
  • "Aspecte psihosociopedagogice ale procesului educaţional: tradiţii,  valori, perspective", conf. şt.-practică intern. (2011 ; Bălţi). Aspecte psihosociopedagogice ale procesului educaţional: tradiţii, valori, perspective : Materialele conf. şt.-practice intern. consacrată jubileului de 50 de ani de la fondarea Fac. de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă socială, Bălţi, 27 mai 2011 / com. de organizare: Galina Petcu, Valentina Priţcan, Silvia Briceag, Maria Pereteatcu, Cristina Cozeriuc, Natalia Guţu, Vasile  Garbuz, Maria Lazo, Veronica Rusov, Ludmila Pelevaniuc, Tatiana  Gînju. - Bălţi, 2011 (Tip. din Bălîi). - 215 p. : tab., fig. - ISBN 978-9975-4278-0-7.