Activităţi didactico-metodice

Obiectivele catedrei pentru anul de studii 2016-2017

 

 

 1. Înaintarea dosarelor la posturile de conferențiar universitar.
 2. Editarea notelor de curs, manualelor, îndrumarelor, indicațiilor metodice etc. (2  titluri).
 3. Actualizarea permanentă a site-ul catedrei.
 4. Pregatirea rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii.
 5. Elaborarea materialelor pentru învățământul la distanță.
 6. Activități intensive de recrutare a abiturienților.
 7. Înaintarea propunerilor de proiecte pentru procurarea utilajelor în laboratoarele catedrei.
 8. Înaintarea dosarelor cu abilitatea de conducere la doctorat.
 9. Participarea la conferițe științifice, seminare, tîrguri, saloane de inventică.
 10. Publicarea articolelor științifice în reviste  internaționale și naționale, inclusiv în ediții cu factor de impact.
 11. Organizarea /coorganizarea conferințelor științifice.
 12. Înaintarea propunerilor de proiecte de cercetare naționala și internațională.
 13. Susținera a două teze de doctor în fizică.
 14. Monitorizarea și susținerea  cadrelor didactice tinere în vederea definitivării tezei de doctor

Activităţi pentru anul curent de studii

Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti îşi propune pentru acest an de studii, realizarea urmatoarelor activităţi:

Elaborarea şi aprobarea curriculumului disciplinelor Elaborarea şi aprobarea cursurilor universitare Elaborarea şi aprobarea lucrărilor de laborator

Modernizarea planurilor de învăţământ ţinând cont de necesităţile specialistului la etapa contemporană

Asigurarea predării cursurilor de perfecţionare a profesorilor şcolari la modulul “Educaţia tehnologica” şi „Fizică”

 • Organizarea concursului de suplinire a posturilor vacante din cadrul catedrei
 • Formarea continua a cadrelor didactice ale catedrei
 • Susţinerea examenelor la doctorat
 • Finisarea studiilor la doctorat şi susţinerea tezei de doctor
 • Participarea la conferinţe ştiinţifice, seminare ştiinţifico-didactice, cursuri
 • Organizarea Concursului la fizică în memoria lui Petru Medveţki
 • Organizarea Concursului la “Grafica inginerească”

Modernizarea şi întreţinerea în funcţionare a utilajului din “Atelierele didactice”, “Laboratoarele didactice” şi “Laboratoarele ştiinţifice”


 • În data de 28 februarie 2015 în încinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălţi a avut loc concursul Grafică inginerească, ediţia a IV-a. La concurs au participat 27 de elevi reprezentanţi a colegiilor din municipiul Bălţi şi din regiunea de Nord a Moldovei.

Lista laureaţilor Concursului de Grafică inginerească

 • În data de 28 februarie 2015 în incinta Universităţii de Stat „Aleco Russo” din municipiul Bălţi a avut loc concursul la fizică În memoria distinsului pedagog Petru Medveţki, ediţia a XIII-a. La concurs au participat 202 de elevi reprezentanţi a 7 raioane ale zonei de Nord a Moldovei şi municipiul Bălţi.

Lista laureaţilor Concursului la Fizică

 • În data de 29 martie 2014 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălţi a avut loc concursul Grafică inginerească, ediţia a III-a. La concurs au participat 21 de elevi  reprezentanţi a colegiilor din municipiul Bălţi  şi din regiunea  de Nord a Moldovei.

Lista laureaţilor Concursului de Grafică inginerească

 • În data de 29 martie 2014 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălţi a avut loc concursul  la fizică  În memoria distinsului pedagog Petru Medveţki, ediţia a XII-a. La concurs au participat 220 de elevi  reprezentanţi a 7 raioane ale zonei de Nord a Moldovei şi municipiul Bălţi.

Lista laureaţilor Concursului la Fizică

 • În data de 2 martie 2013 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a avut loc concursul la fizică "În memoria distinsului pedagog Petru Medveţki", ediţia a XI-a. La concurs au participat 200 de elevi reprezentanţi a 7 raioane ale zonei de Nord a Moldovei şi municipiul Bălţi.

Lista laureaţilor

 • În data de 2 martie 2013 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a avut loc concursul la Grafică inginerească, ediţia a II-a. La concurs au participat 25 de elevi reprezentanţi a colegiilor din municipiul Bălţi şi din regiunea de Nord a Moldovei.

Lista laureaţilor

 • În data de 3 martie 2012 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a avut loc concursul la fizică consacrat aniversării a 65-ea de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Reale şi "În memoria distinsului pedagog Petru Medveţki". La concurs au participat 268 de elevi reprezentanţi a 9 raioane ale zonei de Nord a Moldovei şi municipiul Bălţi.

Lista laureaţilor

 • În data de 3 martie 2012 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a avut loc concursul "Grafică inginerească", ediţia a I-a. La concurs au participat elevi, reprezentanţi a colegiilor din municipiul Bălţi şi din regiunea de Nord a Moldovei, precum şi studenţi ai universităţii.

Lista laureaţilor