Educatia tehnologica

 1. Matematica I zi, fr

 2. Fizica generala I   zi fr

 3. Geometria descriptivă zi

 4. Desenul tehnic zi fr

 5. Principiile economiei de piaţă  zi fr

 6. Tehnologii informaţionale zi fr

 7. Limba străină I  zi fr

 8. Educaţia fizică I   zi,fr

 9. Cultura comunicări  zi,  fr

 10. Bazele  culturii informaţiei  zi

 11. Matematica II  zi

 12. Fizica generală II  zi fr

 13. Pedagogie I Practica de iniţiere I zi

 14. Proiectarea asistată de calculator (Auto Cad)   zi fr

 15. Modulul: l.Filosofia. 2.Probleme filosofice ale domeniului   zifr

 16. Limba străină II   zi fr

 17. Practica în atelierele didactice I (Tehnologiide prelucrare alemnului)  zi fr

 18. Practica în atelierele didactice I (Decor vestimentar) zi fr

 19. Educaţia fizică II  zi, fr

 20. Protecţia  muncii. Protecţia civilă  zi fr

 21. Disciplină socio-umanistică I*  zi fr

 22. Psihologie I Practica de iniţiere II   zi

 23. Pedagogie II *   zi fr

 24. Electrotehnica   zi fr

 25. Studiul  şi  tehnologia materialelor   zi fr

 26. Practica  în  atelierele didactice II (Tehnologiide prelucrare a metalelor)  zi fr

 27. Practica  în  atelierele didactice II (Proiectarea şi modelarea formelor vestimentare) zi fr

 28. Educaţia fizică III   zi fr

 29. Disciplină  socio-umanistică II*   zi

 30. Pedagogie III *  zi fr

 31. Etica profesională   zi fr

 32. Bazele electronicii  zi fr

 33. Organe de maşini    zi fr

 34. Metrologie, standardizare  şi controlul calităţii   zi fr

 35. Practica tehnologică I   zi fr

 36. Educaţia fizică IV    zi fr

 37. Psihologie II (pachetul1) zi fr

 38. Psihologie III(pachetul 2)*   zi

 39. Educaţia incluzivă   zi fr

 40. Didactica educaţiei tehnologice   zi fr

 41. Tehnologii deprelucrare artistică a lemnului şi tinichelei   zi fr

 42. Tehnologii culinare   zi fr

 43. Automobilul şi regulilede circulaţie   zi fr

 44. Tehnica şi tehnologii agricole zi fr

 45. Aşchierea materialelor, maşini-unelte şi scule   zi fr

 46. Tehnologia produselor alimentare   zi

 47. Practica tehnologică II   zi fr

 48. Tehnologia prelucrării fibrelor vegetale   zi fr

 49. Tehnologii de prelucrare artistică a materialelor textile   zi fr

 50. Practica pedagogică (6 săptămîni)  zi, fr

 51. Practica de licenţă (4 săptămîni)     zi, fr

 52. Examenul de licenţă