Bancilă Simion, dr. conferenţiar

Bancila Simion

Numele, Prenumele

Simion Băncilă

 

Data, anul, locul naşterii

04.08.1941, s. Pîrjota, r-nul Rîşcani.

 

Studii

Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Balţi, facultatea  Fizică şi Matematică, Specialitatea Fizica şi Disciplini tehnice generale(1958 -1963).Susţinerea tezei Cercetarea proprietăţilor termice ale metalelor lichide la temperaturile 300 ÷ 2500K şi conferirea gradului ştiinţific de doctor în fizică şi matematică.(1973) Doctorantura în domeniul fizicii moleculare, Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova (1969-1973).

Titluri didactico – ştiinţifice:

Asistent la catedra Fizica şi Metodica Predării Fizicii (1965-1966).   Lector la catedra Fizica şi Metodica Predării Fizicii (1966-1972).   Lector la   catedra    Fizica şi Metodica Predării Fizicii (1974-1977). Lector superior la catedra Fizica şi Metodica Predării Fizicii (1972-1975).  Conferirea titlului didactic de conferenţiar (1975). Transferat în funcţie de conferenţiar la catedra Fizica şi Metodica Predării Fizicii. (1975-1998). Ales prin concurs profesor universitar la catedra Fizica şi Metodica Predării Fizicii. (1998). Dr.conf. la Catedra Fizica şi Metodica Predării Fizicii. (2010-2012). Dr.conf. la Catedra de Ştiinţe fizice şi inginereşti (din 2012).


Grade ştiinţifice

Doctor în ştiinţe fizico – matematice (1973)

 

Funcţii administrative

Prodecan la facultatea Tehnica, Fizica,  Matematică şi Informatica. (1967-1969).   Membru Senat USB.   Prodecan la facultatea de Fizică şi Matematică (1974-1977).  Şef de Catedră fizica şi metodica predării fizicii. (1977-1979).    Decan la facultatea de Fizică şi  Matematică. (1979-1986).    Prorector pentru Ştiinţă. (1986-1987).  Şef interimar la Catedra de fizică şi metodica predării fizicii (2003-2004).  Prorector pentru Studii. (1987-2010).  Decan interimar  la facultatea Tehnica, Fizica,  Matematică şi Informatica. (2010)

 

Publicaţii

1 manual, cca 170 de articole.

 

Alte detalii

Coducător a unui proiect de cercetare, coordinator a 80 teze de licenţă şi master, proiecte didactice pentru obţinerea gradului ştiinţific.

 

Stagii de formare

Şcoala de vară „Proprietăţile fizice ale substanţelor”, Odesa. (1975) „Managementul universitar”, Universitatea de Stat din Bucureşti. (1994)  „Managementul universitar”, Fundaţia „SOROS” (2001) „Managementul universitar”, Fundaţia „SOROS” (2000).

 

Personalia (inclusiv referinţe la lucrările publicate) Distincţii

Ordenul “Prietenia popoarelor”(1985), laureat al Expoziţiei Realizărilor Economiei Naţionale a URSS unde a fost prezentată: „Instalaţia destinată studierii proprietăţilor termice ale metalelor lichide prin metoda undelor radiale de temperaturi”. (1972). Eminent al Învăţămîntului public. – (1986). Diplome ale Ministerului Învăţămîntului al RSSM şi URSS. Diplome de înaltă preţuire a AŞM şi o serie de diplome în cadrul a mai multe Saloane Simpozioane, Conferinţe şi Societăţi. Profesor emerit (2013).