Elena Rotari, lec.univ.

Elena Rotari, lec.univ.

Numele, prenumele: Rotari Elena
Data, luna, anul, locul nasterii: 29.05.1981. s. Corlateni, r-nul Riscani, R.Moldova
Adresa de domiciliu: str. Florilor nr.5
Nationalitatea: Moldovean
Cetatenia: R. Moldova
Starea sociala: casatorita

Studii:
1988-1997 - gimnaziul s. Singureni, r. Riscani
1997-1999- liceul teoretic “L. Damian”, s. Corlateni
1999-2004 – Universitatea de Stat “A. Russo” Facultatea Tehnica, Fizica, Matematica si Informatica, Specialitatea “Fizica si Educatia tehnologica”
(2006-2009)- Doctoranda, Universitatea Pedagogica de Stat “I. Creanga”, Specialitatea 13.00.02 “Teoria si metodologia instruirii pe disciplini”

Activitatea profesionala
2004-2005 – Laborant Catedra “Tehnica si tehnologii” 
2007 – Asistent universitar catedra “Tehnica si tehnologii” 
2005-2006- Laborant Catedra “Tehnica si tehnologii” 
2006-2009-Asistent universitar catedra “Tehnica si tehnologii” 
2009 - Lector universitar catedra “Tehnica si tehnologii”

PUBLICATII
Lucrari stiintifice:

 • Rotari Elena. Creativitatea si pregatirea viitorilor profesori de educatie tehnologica, revista Didactica Pro, REVISTA DE TEORIE SI PRACTICA EDUCATIONALA., ISSN 1810-6455., Chisinau 2009, pg.49-51.
 • Rotari Elena. Mijloace de invatamint pentru formarea creativitatii in cadrul formarii initiale a profesorilor de educatie tehnologica., revista Didactica Pro, REVISTA DE TEORIE SI PRACTICA EDUCATIONALA., ISSN 1810-6455., Chisinau 2010, pg.50-62.
 • Rotari Elena. Metodologia dezvoltarii creativitatii viitorilor pedagogi de discipline tehnico-tehnologice, REVISTA DE STIINTE SOCIOUMANE., ISSN 1857-0119., Chisinau 2010, pg.42-49.
 • Rotari Elena. Fundamente teoretice ale dezvoltarii metodologiei la viitorii pedagogi de discipline tehnico-tehnologice, REVISTA DE STIINTE SOCIOUMANE., ISSN 1857-0119., Chisinau 2010, pg.35-42.
 • Rotari Elena. Aplicarea metodelor de instruire la orele de educatie tehnologica. UPS „Ion Creanga”, Conferinta Internationala., editura UPS, Chisinau 2009, pg. 47-49.
 • Rotari Elena. Creatia tehnica – componenta necesara a personalitatii umane., Statutul moldovenesc 650 ani: prioritate administratiei publice – consolidare, dezvoltare, prosperare, Conferinta internationala stintifico-practica, 2009, Chisinau, pg. 80-84.
 • Rotari Elena. Personalitatea integrala a profesorului de Educatie tehnologica. Conferinta stiintifica internationala „Modernizarea standardelor si curricula educationale-deschidere spre o personalitate integrala”,  Institutului de Stiinte ale Educatiei, ISBN 978-9975-64-180-7, CZU 37.0: 006.44 (082) = 135.1 = 161.1. M 84,Chisinau 2009, pg. 288-291.
 • Rotari Elena. Dezvoltarea aptitudinilor creative la studenti in cadrul disciplinelor tehnico-tehnologice. International Conference of Young Rrsearchers VII edition., ISBN 978-9975-70-901-9, CZU 082: 001.32=00, Chisinau 2009 pg.143.
 • Rotari Elena. Evaluarea prin teste a cunostintelor elevilor in cadrul orelor de Educatie tehnologica.,  REVISTA UNIVERSUL PEDAGOGIC “UNIVERS PEDAGOGIC”., ISSN 1811-5470, CHISINAU 2010 pg.35-44.
 •  

   

   

  Lista tezelor de licenta sustinute sub conducerea

   

   

 • Babian Tatiana.Metode de cercetare a proprietatilor fizice, mecanice si termice ale fibrelor textile aplicate la producerea tesaturilor. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Ignatiuc Liliana. Analiza teoretica si determinarea practica a factorilor care influenteaza calitatea tesaturilor. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Cozlova Vera. Tehnologiile  neconventionale si aplicarea lor la producerea hainelor. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Corobciuc Olesea. Strategia implementarii curriculumului  la Educatia tehnologica in clasa a V modulul „Cusutul si brodatul traditional”. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Caldari Natalia. Strategia implementarii curriculumului  la Educatia tehnologica in clasa a VII modulul „Tehnologii vestimentare”. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Scripcari Elena. Metodica organizarii lectiilor de specialitate in cadrul pregatirii croitorilor, modelierilor si designerilor.  Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Iarovaia Angela. Metodica aplicarii sarcinilor creative ce tin de modulul „Cusutul si brodatul traditional” (cl.V-VI) in centrele de creatie artistica. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Ghies Claudia. Metodica formarii abilitatilor de creativitate tehnica la elevi in cadrul modulului „Tricotarea”. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Chislari Daniela. Metode de instruire traditionale si contemporane la orele de educatie tehnologica.  Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Dorogan Olesea. Tehnologia formarii atitudinilor creative pe parcursul promovarii disciplinei: „Constructia, modelarea si prezentarea artistica a confectiilor” in scoli profesionale. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Cimbriciuc Irina. Strategia implementarii curriculumului la Educatia tehnologica in clasa a VIII in baza modulului „Tehnologii vestimentare”. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Jalba - Tirbu  Ludmila. Strategia implementarii curriculumului la Educatia tehnologica in clasa a VI modulul „Arta culinara si sanatatea”. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Corolcova-Hutcu Anastasia. Strategia implementarii curriculumului la Educatia tehnologica in clasa a VI in baza modulului „Cusutul si brodatul traditional” Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Bodoga Tatiana. Strategia implementarii  curriculumului la Educatia tehnologica in clasa a V modulul „ Tricotarea”. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Tuceac Oxana. Impactul sarcinilor creative asupra dezvoltarii abilitatilor in procesul predarii disciplinelor tehnico-tehnologice in invatamintul gimnazial. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Samoilov Victoria. Impactul sarcinilor creative asupra dezvoltarii abilitatilorin procesul predarii disciplinelor tehnico-tehnologice in invatamintul profesional. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Alexeiciuc Tatiana. Modalitati si forme de evaluare aplicate in procesul  de instruire la orele de  ET (modulul „Tricotarea”).  Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Jidras Elena. Modalitati si forme de evaluare a lectiilor cu caracter formativ. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Petiuchevici Irina.  Impactul  calitati si sortimentului fibrelor textile  asupra proprietatilor produsului finit. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Bescorovalinaia Snejana. Proiectarea si elaborarea  costumului de dama  cu aplicarea tehnologiilor neconventionale. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Bucurosu Tatiana. Specificul tratamentele termice aplicate produselor culinare executate din carne. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2009.
 • Gulca-Botoc Tatiana. Proiectarea si elaborarea procesului tehnologic de fabricare a unei fuste tricotate. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2010.
 • Cojocaru-Bolocan Liliana. Esenta activitatii independente a elevilor si rolul profesorului in cadrul organizarii orelor la Educatie tehnologica. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2010.
 • Tabarcea Eleonora. Metodica aplicarii sarcinilor creative in procesul predarii Educatiei tehnologice in cadrul modulului „Cusutul si brodatul traditional”. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2010.
 • Jocot Nina. Tehnologii si metode de predare, invatare, evaluare in cadrul Educatiei tehnologice. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2010.
 • Postari Marina. Modalitati si forme de evaluare aplicate in procesul de instruire la orele de educatie tehnologica. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2010.
 • Covali Maria. Metodica organizarii lectiilor de specialitate in cadrul pregatirii bucatarilor  in cadrul scolilor polivalente. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2010.
 • Bodnari Ala. Metodica organizarii lectiilor de specialitate in cadrul pregatirii finisorilor in cadrul scolilor polivalente. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2010.
 • Sirghii Viorica. Proiectarea si elaborarea unei lucrari prin metoda broderiei cu aplicarea biserului.  Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2010.
 • Ilievici Siuzana. Proiectarea si elaborarea unei colectii de pantaloni clasici pentru dame. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2010.
 • Chilari Nina. Proiectarea si elaborarea unei colectii de rochii pentru copii. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2010.
 • Jovmir Liliana. Proiectarea si elaborarea unei colectii de tunici pentru dame prin aplicarea metodei tricotarii si crosetarii.Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2010.
 • Romaniuc Olga. Proiectarea si elaborarea procesului tehnologic de obtinere a salatelor combinate si fierte. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2010.
 • Cuciuc Diana. Tratamentele termice aplicate produceselor de patiserie. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2010.
 • Garcusa Ludmila. Metodica formarii aptitudinilor creative la elevi in cadrul modulului „Tehnologii vestimentare”. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2010.
 • Rotari Elena. Proiectarea si elaborarea unei colectii de rochii clasice pentru dame. Balti, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2010.
 •