Talpă Serghei dr. lect. sup.

Talpă Serghei, dr. lect. sup.

Curriculum Vitae
TALPA, Serghei (05.11.1961), s. Pelinia, Balti
Activitatea didactica: Actualmente activez in calitate de cercetator stiintific al Filialei Balti a Academiei de Stiinte a Moldovei si lector superior la catedra „Tehnica si Tehnologii”, facultatea Tehnica, Fizica, Matematica si Informatica a Universitatii de Stat „Alecu Russo” din Balti. 
Cursuri teoretice: „Tehnologia produselor alimentare”, „Tehnologii culinare” „Dreptul de autor”, respectiv ciclul de lucrari de laborator, practice, proiecte de an, teze de licenta, teze de master realizate in baza cursurilor teoretice nominalizate.
Pe parcursul anilor 1992...2003 am activat in calitate de lector, lector sup., conf., interimar la catedra „Procese si aparate, tehnologia panificatiei si prelucrarii cerealelor”, facultatea Tehnologie si Management in Industria Alimentara a Universitatii Tehnice a Moldovei si la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI) in calitate de expert in sectia „Mecanica, Electricitate, Tehnici Industriale”. 
Activitatea stiintifica: cercetator stiintific superior in cadrul proiectului institutional „Cercetari teoretice si experimentale privind procesul de prelucrare complexa a suprafetelor metalice prin actiunea plasmei descarcarilor electrice de tensiune joasa si a campului magnetic” pentru perioada anilor 2011...2014, la catedra „Tehnica si Tehnologii”, facultatea Tehnica, Fizica, Matematica si Informatica a Universitatii de Stat „Alecu Russo” din Balti.
Studii: in anul 1994 am sustinut teza de doctor in stiinte tehnice, iar in anul 1988 am absolvit Institutul Tehnologic a Industriei Alimentare din Odesa, facultatea „Tehnologia pastrarii si prelucrarii cerealelor”, in anul 2004 am absolvit cursurile de reprezentant in proprietatea industriala cu dreptul de a presta servicii in domeniul protectiei inventiilor, marcilor, desenelor si modelelor industriale. 
Publicatii: Pe parcursul anilor de activitate didactica si stiintifica au fost publicate peste 30 articole stiintifice, obtinute 2 certificate de autor si 3 brevete de inventie, actualmente la AGEPI mai sunt depuse inca 3 cereri de brevet de inventie din domeniul industriei alimentare si constructiei de masini, pe parcurs au fost elaborate programe de studii si curricule, autor a mai multor ghiduri pentru realizarea lucrarilor practice si lucrarilor de laborator.