Ursu Vitalie, lector universitar

Numele, Prenumele URSU, Vitalie

Data, anul, locul naşterii 02.XI.1981, or. Bălți

Studii Universitatea de Stat ”A. Russo”, Fac. de Tehnică, Fizică, Matematică și Informatică (1981); doctorat, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (2007)

Titluri didactico-ştiinţifice: asist. univ. (2007); lect. (2009);

Publicaţii cca 25 de art.

Alte detalii Cercetător științific în laboratorul de Fizică Teoretică al Institutului de Fizică Aplicată al AȘM, lector asociat la extensiunea Universității ”A. I. Cuza”, Iași,

Stagii de formare Univesitatea de Stat ”A. Russo” (2014)