Comisiile consiliului

LISTA DE PREZENȚĂ A ȘEDINȚEI nr. 13

Consiliului Facultăţii ȘREM DIN 27 IUNIE 2018

Ina CIOBANU, conf. univ., dr., decan – Preşedinte al Consiliului

Mircea PETIC, conf. univ., dr., Secretar al Consiliului

Ianina CAZAC, lect. univ., prodecan

Vitalie ŢICĂU, lect. univ., prodecan

Boris BOINCEAN, dr. hab., prof. cercet., şef de catedră

Eugeniu PLOHOTNIUC, dr., conf. univ., şef de catedră

Carolina TCACI, dr., conf. univ., şef de catedră

Vitalie BEŞLIU, dr., conf. univ., şef de catedră

Alina TABÎRȚĂ, asist. univ.,

Preşedinte al Biroului Sindical al Facultății ȘREM

Doina ROTARU, studentă, grupa MI11Z,

Preşedinte al Comitetului sindical al studenţilor

Pavel TOPALĂ, prof. univ., dr. hab.

Vladislav RUSNAC, dr., conf. univ.

Arefa HÎRBU, dr., lector univ.

Serghei TALPĂ, dr., lect.univ.

Victor CAPCELEA, lect. univ.

Vasile BUZDUGAN, dr., conf. univ.

Stanislav STADNIC, dr., conf. univ.

Vasilii ŞARAGOV, conf. univ., dr. hab.

Liubovi ZASTÎNCEANU, dr., conf. univ.

Natalia GAŞIŢOI, dr., conf. univ.

Corina NEGARA, dr., conf. univ.

Andrei BALÎNSCHI, dr., conf. univ.

Maria OLEINIUC, dr., conf. univ.

Nelea PÎNZARU, asist. univ.

Rodica SLUTU, asist. univ.

Mihaela TALPĂ, studentă, grupa GB11Z

Victoria TĂBÎRȚĂ, studentă, grupa DV11Z

Laura BORȘ, studentă, grupa FB11Z

Elena BOGACI, studentă, grupa DV11Z

Vadim CRIMNEAC, student, grupa IȘ31Z

Valeria CRUDU, studentă, grupa MI31Z