ERASMUS+ Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul învățămîntului superior – selecția 2016

Licență, masterat profesional în administrarea, gestionarea, protecția sistemelor și rețelelor de calculatoare în întreprinderi din Moldova, Kazahstan, Vietnam (LMPI)

Nr. 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP

ERASMUS+   Action clé 2. Renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur – sélection2016

Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam (LMPI)

 No. 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP

  • Aplicant al proiectului LMPI: UNIVERSITA TELEMATICA INTERNAZIONALE - UNINETTUNO, Roma, Italia

  • Pagina oficială a proiectului LMPIhttps://www.lmpi-erasmus.net/