ECHIPA LMPI

Echipa LMPI este constituită din experți din universitățile partenere ale UE, co-beneficiari locali din Republica Moldova, Vietnam și Kazahstan:

Promotor - gestiune administrativă și financiară

1. 

UNIVERSITA TELEMATICA INTERNAZIONALE - UNINETTUNO

Italia

https://www.uninettunouniversity.net

Coordonare tehnică, pedagogică, metodologică

1. 

GIP FIPAG - Académie Grenoble: GIP Formation et Insertion Professionnelle

Franța

www.ac-grenoble.fr

Asigurarea calității

1.

CESIE - Centro Studi ed Iniziative Europeo

Italia

http://cesie.org/

Universități referente

1.

Piraeus University of Applied Sciences (former T.E.I. of Piraeus) 

Greece

http://www.teipir.gr/index.php/el/

2.

State University of Library Studies and Information Technologies

Bulgaria

https://www.unibit.bg/

3.

Universidade de Vigo

Spain

http://www.uvigo.gal/

 Universități resursă

1.

South-West University "Neofit Rilski"

Bulgaria

http://www.swu.bg/

2.

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Germany

https://www.htwk-leipzig.de/de/

3.

Sofia University St. Kliment Ohridski

Bulgaria

https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng

 Parteneri din Moldova

1. 

Technical University of Moldova

Moldavia

http://utm.md/

2. 

Alecu Russo Balti State University

Moldavia

http://www.usarb.md/

3. 

Moldova State University 

Moldavia

http://usm.md/

4. 

Academy of Economic Studies of Moldova 

Moldavia

http://ase.md/ro/

5. 

Ministry of Education of Moldova

Moldavia

http://www.edu.gov.md/

6. 

Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice

Moldavia

http://politia.md/ro

7. 

Center of Special Telecommunications

Moldavia

http://www.cts.md/en

Parteneri din Vietnam

1. 

Ho Chi Minh City University of Technology

Vietnam

http://www.hcmut.edu.vn/en

2. 

University of Science and Technology of Hanoi

Vietnam

http://www.usth.edu.vn/en/

3. 

Vietnam National University of Agriculture

Vietnam

http://www.vnua.edu.vn/eng/

Parteneri din Kazahstan

1. 

L.N.Gumilyov Eurasian National University

Kazakhstan

http://www.enu.kz/en/

2. 

Sh.Ualikhanov Kokshetau State University

Kazakhstan

http://kgu.kz/main/en

3. 

L'Al-Farabi Kazakh National University

Kazakhstan

http://kaznu.kz/en

4. 

Kokshetau Abai Myrzahmetov University

Kazakhstan

http://kuam.kz/en

5. 

The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

Kazakhstan

http://edu.gov.kz/kz

6. 

The Institute for professional development of teachers in the Akmola region

Kazakhstan

http://www.orleu-edu.kz/Index_eng

7. 

City Scientific Research Center for New Technologies in Education - Almaty

Kazakhstan

 

8. 

Taraz State University

Kazakhstan

http://www.tarsu.kz/en/

9. 

CORPORATE FUND FUND ZHAS OTAN IN AKMOLA REGION

Kazakhstan

http://www.zhasotan.kz/

ECHIPA USARB de implementare a proiectului 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP Licență, masterat profesional în administrarea, gestionarea, protecția sistemelor și rețelelor de calculatoare în întreprinderi din Moldova, Kazahstan, Vietnam (LMPI), din cadrul programului european ERASMUS + este: 

  • Natalia Gașițoi, dr., conf. univ., prim-prorector,  prorector pentru activitatea didactică;

  • Eugeniu Plohotniuc, dr., conf. univ., șeful Catedrei de matematică și informatică;

  • Corina Negara, dr., conf. univ., coordonator instituțional;

  • Valentina Prițcan, dr., conf. univ.;

  • Mircea Petic, dr., conf. univ., șeful Departamentului Tehnologii Informaționale;

  • Eugeniu Cabac, dr., conf. univ.;

  • Adela Gorea, lector universitar;

  • Ana Țurcan, șefa Serviciului resurse umane;

  • Valentina Țurcanu, metodist Departamentul Relații Internaționale.