Conducerea facultăţii

 

dr.,  conf. univ. Ina Ciobanu - Decan 

Tel: (231) 52-469

Fax: (231) 52-439

 

Lector universitar Ianina Cazac - Prodecan

Tel: (231) 52-333

Fax: (231) 52-439

 

 

Vitalie Țîcău - Prodecan

Tel: (231) 52-333

Fax: (231) 52-439